DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://zsepila.ssdip.bip.gov.pl/

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2021-03-10.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-17.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

- oświadczenie sporządzono dnia: 2020 - 03 - 10,

- deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych ze względu na m.in. niezgodności i wyłączenia wymienione poniżej:

  • treść jest nierozróżnialna w zakresie kontrastu na stronie;
  • nie dostosowano wersji strony na urządzenia mobilne.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • zastosowano konsekwentną nawigację po stronie;
  • treść oraz obsługa interfejsu użytkownika jest zrozumiała i czytelna;
  • treść jest rozróżnialna w zakresie wielkości czcionki na stronie.
  • na stronie internetowej można używać większości standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Zależy nam, aby każdy Internauta miał pełny dostęp do zamieszczanych materiałów i funkcjonalności, a serwis był zgodny z międzynarodowymi Wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1 (WCAG 2.1). Dlatego też prowadzimy prace nad dostosowaniem witryny w zakresie ulepszenia jej dostępności. Przepraszamy Państwa za wszelkie niedogodności. Planujemy dostosować naszą stronę tak szybko, jak to tylko możliwe.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest  dyrektor szkoły Magdalena Michalska m.michalska@zse.pila.pl  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 67 212-34-32. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile jest zlokalizowana przy ul. gen. Sikorskiego 18 A  , 64-920 Piła. Budynek ma dwa główne wejścia, z których jedno zlokalizowane jest strony od ulicy Spacerowej, a drugie od strony ul. gen. Sikorskiego. Przy wejściu jest stopień. Jest to budynek 3-piętrowy. Osoby niepełnosprawne, mające problemy z samodzielnym poruszaniem się mogą liczyć na pomoc pracowników szkoły.

W budynku brak jest toalet dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Dostosowanie korytarzy

Budynek  jest obiektem 3-piętrowym. Korytarze nie są dostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych.

Dostosowanie schodów

Brak dostosowania schodów wewnątrz budynku do poruszania się osób niepełnosprawnych.

Dostosowanie wind

Brak wind.

Dostępność pochylni

Brak pochylni dla wózków inwalidzkich.

Dostępność platform

Brak platform.

Dostępność informacji głosowych

Brak dostępności informacji głosowych.

Dostępność pętli indukcyjnych

Brak dostępności pętli indukcyjnych.

Dostosowanie parkingów

Jeden parking znajduje się przy budynku szkoły od strony ulicy gen. Sikorskiego. Drugi parking jest zlokalizowany na wewnętrznym dziedzińcu przy internacie.

Prawo wstępu z psem asystującym

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku szkoły (jest zakaz wprowadzania psów, ale nie dotyczy wejścia z psem asystującym).

Dostępność tłumacza języka migowego

Osoby deklarujące potrzebę skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego proszone są o zgłoszenie tego faktu korzystając z dostępnych środków komunikacji
(e-mail:  : tel. 67 212 34 32). Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, chęć skorzystania z takiej formy pomocy należy zgłosić co najmniej na 3 dni robocze przed zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Po dokonaniu zgłoszenia szkoła zapewni obsługę osoby komunikującej się językiem migowym, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym. Świadczona pomoc jest bezpłatna.

Dodatkowe informacje

Brak

Metryka
  • data utworzenia strony: 05-04-2023 | 08:30
  • data ostatniej modyfikacji: 14-11-2021 | 13:38